Søndagsgudstjenester

Vi har gudstjeneste én søndag i måneden. Velkommen!

Èn søndag i måneden kl. 11.00 er det gudstjeneste i kirken med påfølgende kirkekaffe!

Her finner du vårens gudstjenester:

14. januar 

18. februar

1. april kl. 17.00

15. april

17. mai

27. mai

17. juni

Her finner du en oversikt over svenske gudstjenester i kirken.

Del