Søndagsgudstjenester

Vi har gudstjeneste to søndager i måneden- èn formiddagsgudstjeneste og èn kveldsgudstjeneste. Velkommen!

<
>

Oppstartgudstjeneste høsten 2019 er 18.august kl.12 i Hornstrasse 7. 

Høstens gudstjenester 

1.sept kl.18: Kveldsgudstjeneste 

15.sept kl.12: Formiddagsgudstjeneste 

29.sept kl. 12:Skandinavisk høsttakkefest 

13.okt kl.18: Kveldsgudstjeneste 

27.okt kl.12: Formiddagsgudstjeneste 

10.nov kl.12: Formiddagsgudstjeneste 

17.nov kl.18: Kveldsgudstjeneste 

1.des kl.18: Adventskonsert 

24.des kl.15: Julaftensgudstjeneste 

Har du lyst til å lese tekst, dele ut samlebøker, synge solo eller bidra i gudstjenestene på noen måte, så er du hjertelig velkommen til det! Ta kontakt med prest Kristin Heskje. krh@sjomannskirken.no

Del