Søndagsgudstjenester

Vi har gudstjeneste to søndager i måneden- èn formiddagsgudstjeneste og èn kveldsgudstjeneste. Velkommen!

<
>

Vi har gudstjeneste 2 ganger i måneden. En formiddagsgudstjeneste kl. 12 og en kveldsmesse kl. 18. 

Gudstjenester våren 2019: 

24.februar kl.12: Karnevalsgudstjeneste

10.mars kl.18: Kveldsgudstjeneste 

17.mars kl.12: Gudstjeneste og årsmøte 

7.april kl.18: Kveldsgudstjeneste 

18.april kl.18: Skjærtorsdagmåltid med gudstjeneste 

21.april kl.12: Gudstjeneste på 1.påskedag 

5.mai kl.12: Gudstjeneste i Hornstrasse med utdeling av 4-årsbok. Vi får besøk av et kor fra ÅL som skal delta under gudstjenesten. De har med seg den flotte folkemusikkmessen som vi bruker som liturgi denne søndagen.  

17.mai kl.14: Festgudstjeneste 

2.juni kl.12: Gudstjeneste i Hornstrasse. Sanger Silje Talgø Grønset deltar. Det blir søndagsskole under gudstjenesten og aktiviteter for barn under kirkekaffen etter gudstjenesten. 

16.juni kl.12: Gudstjeneste med LysVåken-barna og sommerfest 

Høsten 2019 er første gudstjeneste 18.august kl.12 i Hornstrasse

Del