Søndagsgudstjenester

Vi har gudstjeneste to søndager i måneden- èn formiddagsgudstjeneste og èn kveldsgudstjeneste. Velkommen!

<
>

Oppstartgudstjeneste høsten 2019 er 18.august kl.12 i Hornstrasse 7. 

Høstens gudstjenester 

1.sept kl.18: Kveldsgudstjeneste "Ro meg over" 

15.sept kl.12: "Opp-ned-messe". Årets konfirmanter blir presentert og vi har søndagsskole for barna. 

29.sept kl. 11 (NB: klokkeslett og sted!) Skandinavisk høsttakkefest i Wartenburgstrasse. Vi feirer gudstjeneste sammen med den danske og den svenske kirken i Berlin. Det blir søndagsskole for barna og gresskarsuppe til lunsj! 

13.okt kl.12: Høstmesse med sanger fra Taize. Kakao, kaffe og noe attåt etter gudstjenesten! NB: I Wartenburgstrasse. 

27.okt kl.12: "Trygg til natten" - Formiddagsgudstjenesten med forestilling rettet mot barn under skolealder, men folk i alle aldre er hjertelig velkommen. Etterpå er det søndagslunsj i Wartenburgstrasse. 

10.nov kl.12: Musikkmesse med gjest gitarist Yan Kok. Det blir en litt annerledes gudstjenesten der vi har besøk av Yan Kok, en fabelaktig dyktig klassisk gitarist. En forenklet messe og masse musikk! NB: I Wartenburgstrasse 

17.nov kl.12: Gudstjeneste for alle sanser. Lys Våken- barna har overnattet i kirken og deltar på gudstjenesten for store og små.  NB: Wartenburgstrasse!  

1.des kl.18: Adventskonsert 

24.des kl.15: Julaftensgudstjeneste 

Har du lyst til å lese tekst, dele ut samlebøker, synge solo eller bidra i gudstjenestene på noen måte, så er du hjertelig velkommen til det! Ta kontakt med prest Kristin Heskje. krh@sjomannskirken.no

Del