Søndagsgudstjenester

Vi har gudstjeneste to søndager i måneden- èn formiddagsgudstjeneste og èn kveldsgudstjeneste. Velkommen!

Vi har gudstjeneste 2 ganger i måneden. En formiddagsgudstjeneste kl. 12 og en kveldsmesse kl. 18. 

Gudstjenester høsten 2018: 

23.september: Gudstjeneste kl. 12

7.oktober: Høsttakkefest kl. 12 

21.oktober: Kveldsgudstjeneste kl. 18

11.november: Innsettelsesgudstjeneste kl. 12 

25.november: LysVåken-gudstjeneste kl. 12 

2.desember: Kveldsgudstjeneste kl. 18

24.desember: Juleaftengudstjeneste, etterfulgt av julemiddag. For spørsmål og påmelding, kontakt prest, Kristin Heskje

Del