Søndagsgudstjenester

Vi har gudstjeneste to søndager i måneden- èn formiddagsgudstjeneste og èn kveldsgudstjeneste. Velkommen!

<
>

Oppstartgudstjeneste høsten 2019 er 18.august kl.12 i Hornstrasse 7. 

Høstens gudstjenester 

1.sept kl.18: Kveldsgudstjeneste "Ro meg over" 

15.sept kl.12: "Opp-ned-messe". Årets konfirmanter blir presentert og vi har søndagsskole for barna. 

29.sept kl. 11 (NB: klokkeslett og sted!) Skandinavisk høsttakkefest i Wartenburgstrasse. Vi feirer gudstjeneste sammen med den danske og den svenske kirken i Berlin. Det blir søndagsskole for barna og gresskarsuppe til lunsj! 

13.okt kl.12: Høstmesse med sanger fra Taize. Kakao, kaffe og noe attåt etter gudstjenesten! NB: I Wartenburgstrasse. 

27.okt kl.12: "Trygg til natten" - Formiddagsgudstjenesten med forestilling rettet mot barn under skolealder, men folk i alle aldre er hjertelig velkommen. Etterpå er det søndagslunsj i Wartenburgstrasse. 

10.nov kl.18: Musikalsk kveldsmesse. Gitarist Yan Kok holder konsert istedefor vanlig kveldsgudstjeneste.   

17.nov kl.12: Lys Våken - gudstjeneste. KreuzKidz har overnattet i kirken og deltar på gudstjenesten for store og små.   

1.des kl.18: Adventskonsert 

24.des kl.15: Julaftensgudstjeneste 

Har du lyst til å lese tekst, dele ut samlebøker, synge solo eller bidra i gudstjenestene på noen måte, så er du hjertelig velkommen til det! Ta kontakt med prest Kristin Heskje. krh@sjomannskirken.no

Del