Søndagsskole

Bli med!

Søndagsskolen møtes når det er norsk høymesse kl. 12.00. Det er en enkel samling for barn hvor bibelfortellinger levendegjøres gjennom bilder, lek, sang og andre kreative aktiviteter. Vi møtes i kirken og går ut til søndagsskolen før preken begynner.

Del