Bli frivillig medarbeider

Lykkeligere når man gjør frivillig arbeid? Det sier i hvert fall de som har forsket på det.. !

– Vi vet at det er en sterk sammenheng mellom lykke og det å arbeide som frivillig, både på samfunnsnivå og på individnivå, sier professor Ruut Veenhoven ved Erasmus University Rotterdam i Nederland. (www.forskning.no) 

Det finnes sjømannskirker over hele verden. Ingen av disse kirkene kunne opprettholdt sitt tilbud til nordmenn i utlandet uten stor innsats fra frivillige medarbeidere. Da er det jo også litt godt å tenke på at de som gjør denne innsatsen også selv blir lykkeligere av det... ?

Derfor inviterer vi med stor frimodighet deg til å delta som frivillig medarbeider!

Du blir del av et felleskap av nordmenn som bor i Berlin, du får en større omgangskrets, du får drive på med det du har lyst til og du gjør det mulig for kirken å kunne tilby de aktivitetene og tiltakene vi har. 

Vi har mange ulike oppgaver og du kan gjøre noe ukentlig, månedlig eller en gang innimellom. 

Gudstjeneste/kirkekaffe: tekstleser, samle inn kollekt, hilse folk velkommen, serverer kaffe eller ha søndagsskole for barna. 

Praktiske oppgaver: steke vafler, hjelpe til ved julebasar, 17.mai og andre arrangement

Grupper,råd og utvalg: kirkeråd, kulturkomite, 17.maikomite, basargruppe 

Diakoni: besøkstjeneste, kirkeskyss. 

Trosopplæring: babysang, småbarnstreff, KreuzKidz 

For med informasjon eller for å melde deg til tjeneste; kontakt med Kjersti Hesthagen: kje@sjomannskirken.no eller berlin@sjomannskirken.no

Minst en gang i semesteret har vi fest for alle frivillige medarbeidere! 

Frivillig arbeid bidrar til lykke på flere måter. Det gir mer sosial kontakt, men bedrer også sjansen for å bli kjent med andre utover det frivillige nettverket, fordi det forbedrer folks sosiale evner.

Del