Praktisk hjelp

Sammen er vi mindre alene

Sitter du i karantene eller har du på andre måter behov for praktisk hjelp?

Til tross for restriksjoner vet vi at behovet for hverandre ikke nødvendigvis blir mindre under koronapandemien - tvert om. Som Sjømannskirke ønsker å være tilstede for mennesker gjennom praktisk bistand (f. eks handling, henting av medisiner, oversettelse/tolking etc.) så langt det lar seg gjøre. 

Dersom du har behov for praktisk hjelp kan du registrere deg i skjemaet nedenfor, så tar vi kontakt.  

Ønsker du en samtale eller et hjemmebesøk? Se her

Klikk her for å åpne skjemaet i eget vindu.

Del