Koronatiltak i Berlin og Brandenburg, per. 23.03.20

NB: Endringer kan forekomme.

For Berlin gjelder (foreløpig per 23.03) følgende tiltak:

(De fleste av disse tiltakene gjelder Tyskland generelt og varer fram til den 19.04.2020)

Vær oppmerksom på at endringer skjer fortløpende så hold deg informert!

Ved sykdomstegn eller mistanke om smitte ta telefonkontakt med din lege eller direkte med Berlins Corona-hotline på telefon nr. 030 9028-2828 (kl. 8:00 – 20:00).

Foreløpig til og med 5. april gjelder følgende innskrenkinger:

  • Bevegelse til og fra jobbsted er tillatt om nødvendig. Ved etterspørsel må arbeidssted dokumenteres og behovet gjøres plausibelt. Gjerne med attest fra arbeidsgiver
  • Nødvendige innkjøp og legebesøk (o.l.) er tillatt. Gjennomfør dette etter mulighet alene (med maksimalt en ledsager ved behov for assistanse), men husk å bevare minimums avstand på 1,5 m. til andre mennesker
  • Det er lov å gå ut for å få frisk luft, individuell motion som jogging og lignende, lufte hunden o.l. men kun som enkeltperson med maksimalt 1 annen person, personer som bor i samme husstand kan bevege seg sammen ute. Her gjelder også minimumsavstand på 1,5 m skal overholdes så langt som mulig.
  • Politiet gjennomfører personkontroller og legitimasjonsplikten håndheves strengt.

Husk derfor å ta med pass og "Meldebescheinigung" (eller annet dokument som redegjør for adressen du bor på) når du er utendørs.

Skoler og barnehager er stengt – undervisning skjer per internett

For ansatte i nøkkelposisjoner (leger, sykehus, politi o.l.) er det innrettet mulighet til barnehagetilsyn og skole for barn under 12 år – foreldre er informert om dette.

Universiteter og høyskoler er også stengt og eksamener og semesteroppstart utsatt.

Biblioteker er stengt for publikum, men med digital tilgang så langt som mulig.

Yrkesskoler og private høyskoler er likeledes stengt

Fornøyelsessteder, barer, puber, danselokaler og klubber, museer, gallerier konserthus, kinoer, o.l. er stengt. Det samme gjelder Zoo, akvarium o.l.

Arrangement og forsamlinger med mer enn to personer (dette gjelder også private fester og sammenkomster) er forbudt.

Fysisk kontakt med andre enn nære familiemedlemmer må reduseres til et absolutt minimum, og så langt som overhodet mulig må minimumsavstanden på 1,5m mellom to mennesker overholdes.

Idrettsplasser, -haller, treningssentre o.l. er stengt

For sykehus gjelder besøksforbud – kun barn under 16 år og alvorlig syke får ta imot ett besøk på maks en time pr. dag Pasienter på hospits og dødende kan motta besøk til enhver tid.

For institusjoner for mennesker med spesielle utfordringer og eldrehjem gjelder en besøker over 16 år på maks 1 time pr dag. Alle sykebesøk forutsetter at besøker ikke har noen luftveissykdom.

Feriereiser er ikke lov hverken i inn eller europeisk utland, og overnattinger i hoteller er ikke for turisme, kun for «nødvendige» opphold.

Busser og bane kjører med redusert taktfrekvens – regionale tog er til stor del innstilt.

Passasjerer bes om å overholde sikkerhetsrutiner / avstand på perronger og på venteplasser.

I Busser er det forbudt å stige inn foran.

Offentlige parker og utendørs lekeplasser stengt og ikke tillatt å brukes.

Restauranter og spisesteder inkl. gatekjøkken har KUN mulighet til å selge «take-away» mat, hhv mat til levering på døra.

Håndverksbedrifter (rørleggere, elektrikere, snekker osv. utfører så langt som mulig fortsatt oppdrag.

Regelen om å holde minimumsavstand på 1,5 meter fra andre gjelder så vel i forretninger som på alle andre steder der mennesker er samlet!

F.o.m. mandag 23.03.2020 er kun følgende forretninger åpne:

(Kolonialforretninger gis mulighet til utvidede åpningstider inkl. søndagsåpent)

Kolonial og drikkevareforhandlere

Torg/ ukemarkeder

Bakeriutsalg

Kiosker

Hente og bringetjenester

Hjelpemiddelforhandlere

Optikere og Audiologer

Apotek & «Drogerier»

Bensinstasjoner

Banker og Postkontor

Bau- und Gartenmärkte

Aviskiosker

Bokhandel

Bil og sykkelverksteder

Tjenesteytelser som vaskerier og renserier

Dyrebutikker

Sykkelforhandlere

Begravelsesbyråer

Byggevarehus og hagesenter

Grossister

Vær oppmerksom på at endringer skjer fortløpende så hold deg informert!

Om retningslinjer og forskrifter ikke overholdes er det straffbart og kan føre til bøter hhv. fengselsstraff!

Her er en lenke til Berlins direktiv i sin helhet pr 22.03.2020: https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/

Del