Nye koronarestriksjoner

En hilsen fra Sjømannsprest, Kristin Heskje

Så var vi her igjen…


Sjømannskirken i Berlin er til for å skape gode sosiale og åndelige fellesskap for nordmenn i Berlin og Tyskland for øvrig. Vi er takknemlige for å kunne se tilbake på en høst med mange gode møter og som, så langt, har vært lite preget av koronarestriksjoner.

Nå ser vi oss dessverre nødt til å begrense dette fellesskapet. Etter bestemmelse fra Senatet i Berlin gjelder 2G-regelen på alle offentlige arrangement innendørs, inkludert i kirker, fra og med mandag 15. november. Et av de få unntakene er gudstjenester.

Så vet vi at det er ulike og ganske sterke meninger knyttet til både det å la seg vaksinere og å la det være. Men uansett hvor man måtte befinne seg i dette landskapet: Å stenge kirkedørene for noen og samtidig holde dem åpen for andre opplever vi at er stikk i strid med evangeliets budskap og kraft. Jesus kom til oss nettopp for å rive ned murer som skiller mennesker fra hverandre og for å gi nytt liv og frelse, ikke til noen utvalgte få, men til alle som ønsker å ta ham imot. Vi skal derfor gjøre alt vi kan for å legge til rette for at gudstjenestene våre både skal være trygge å komme til, men også forbli åpne for alle.

Ett tiltak for å legge til rette for dette er å gjeninnføre påmeldingsplikt på alle gudstjenester. På den måten kan vi sikre at det blir plass til flere i kirken, uten at det går på bekostning av god avstand mellom kohortene. Vi beholder også påmeldingsplikt på en rekke andre av våre arrangementer, til tross for at disse i tiden fremover vil være 2G (et annet unntak er vår julebasar, hvor vi beholder 3G så langt det er mulig). Følg med for mer informasjon på våre nettsider/sosiale medier. Så vil vi også sterkt oppfordre alle besøkende til å sette seg inn i våre smittevernsreglerfør du kommer til kirken og selvsagt holde deg hjemme dersom du har symptomer.

Mange, meg selv inkludert, føler seg tynnslitte etter en lang lockdown som stadig er ganske frisk i minne. Vi mennesker er, slik sosiolog Brené Brown sier det «wired for connection». Med andre ord, vi er helt avhengige av hverandre. Og det gjelder ikke minst under en pandemi. Skulle du ha behov for en samtale eller bare noen å rusle en tur sammen med, ta gjerne kontakt med oss.

Vi ønsker dere Guds gode velsignelse og ber om helse, nåde og fred,

På vegne av staben i Sjømannskirken i Berlin,

Kristin Heskje,
Daglig leder og prest
November 2021

Del