Påskehilsen fra Sjømannskirken i Berlin

Påskehilsen fra Sjømannskirken i Berlin

Da påsken kom i fjor var det så godt som ingen kirker som feiret gudstjeneste påskemorgen. På den måten var det en historisk dag. Selv ikke under krigen ble dørene kategorisk stengt på en av kirkeårets viktigste dager. Så var det altså en pandemi som skulle til.

Og likevel, da vi stengte kirken i fjor vår var det, også for meg som prest, ikke bare sørgelig. Mye i meg syntes at det var behagelig. Skulle jeg virkelig få lov til å slette alt jeg hadde i kalenderen, rigge meg til i godstolen og ta livet helt med ro? Og jeg nesten ble litt redd for at jeg skulle oppdage, der i min nyvunnede bedagelighet, at jeg slettest ikke savnet kirken eller fellesskapet (eller Gud?) når alt kom til alt.

Men så kom påsken. Og lengselen etter å feire Jesu død og oppstandelse – seieren over døden, seieren over nød og elendighet, ja til og med over koronaen - steg i meg som en sorg og bekreftet for meg det jeg egentlig allerede visste: Nemlig at kirken er mer enn arbeid, mer enn et sted hvor jeg og andre kan få lov til å komme hvis vi vil. Kirken er et hjem. Mitt hjem. Og hvor jeg hører til fordi Gud vil det og gjennom Jesu offer har ordnet det slik for meg. Lykken var derfor stor da jeg 1. påskedag oppdaget en åpen kirkedør i nabolaget mitt som slapp meg inn, om så bare for en kort stund.

Så er kirken likevel ikke først og fremst er et hus. Kirken er en levende organisme, som på samme måte som Guds nærvær er overalt hvor troende mennesker ferdes og befinner seg. Og det er nettopp påsken vi har å takke for det. Da Jesus sto opp fra døden ble de religiøse rammene sprengt på en slik måte at det ikke lenger finnes noe sted der Gud ikke er. Derfor kan vi gå en ny påske i møte med denne vissheten: Gud er med meg og hos meg, om så kirkedørene igjen skulle være stengte.

Kristin Heskje, Berlin, påsken 2021
Teksten er hentet fra Sjømannskirkens magasin HJEM nr. 2/21. Bladet kan fås gratis i kirken og vil også f.o.m. høsten 2021 bli tilsendt digitalt til alle våre medlemmer. 

Del