Samtale

Ønsker du noen å snakke med?

<
>

Ønsker du noen å snakke med?

Vi er tilgjengelige for samtaler og sjelesorg, både ved et engangstilfelle eller etter fast avtale over en avgrenset periode. Tilbudet er gratis og er tilgjengelig for alle.

Hva kan jeg snakke om?
Hos oss kan du snakke om alt: Hverdagslige, relasjonelle eller personlige utfordringer, spørsmål om tro og tvil, for å nevne noe. Du bestemmer selv hva du ønsker at samtalen skal handle om.

For avtale eller videre spørsmål, ta kontakt med prest, Kristin Heskje.    

Del