Smittevernsregler for besøkende i Sjømannskirken i Berlin

Vi vil vi legge til rette for at det skal være trygt å oppholde seg i Sjømannskirken i Berlin.
Vi følger nasjonale og regionale smittevernsråd og ber våre besøkende om å overholde følgende regler:


1) Sjømannskirken i Berlin er enn så lenge stengt for besøkende, med unntak av forberedelser til basar eller gudstjeneste, kirkelige handlinger, gudstjenestebesøk eller samtaler.

2) Det er maskeplikt innendørs (NB: medisinske masker) også under gudstjenesten. Masker bes brukes også ved utendørsgudstjenester.   

2) Avstandsregelen på 1,5 meter skal overholdes så lenge du oppholder deg i kirkens lokaler. Unntaket er familier/mennesker fra samme kohort. Disse oppfordres til å sitte sammen for å frigjøre plass til flere besøkende.

3) Regelmessig håndvask, også ved ankomst, anbefales sterkt. Vi gjør antibac tilgjengelig ved alle arrangementer. Kun en person kan oppholde seg inne på toalettet til enhver tid.

4) Selvbetjening under arrangement som tilbyr mat er forbudt (gjelder ikke per dags dato). Ta kontakt med personalet for betjening. Kjøkkenet har adgang forbudt, med unntak for personalet og frivillige som har avtalt kjøkkentjeneste. Oppvask kan settes i hyllene til venstre for kjøkkendøren eller på markerte oppvaskbrett.

4) Alle besøkende skal registre seg med navn, kontaktinformasjon og klokkeslettet for når du kom og gikk. Ta kontakt med personalet for inn- og utsjekk. 

5) Dersom du er syk eller har koronasymptomer skal du ikke oppholde deg i kirken.

Særskilte regler for feiring av gudstjeneste/kirkelige handlinger
1) Fellessang tillates per i dag ved utegudstjenester men ikke innendørs. Solosang er tillat.
2) Deltakere blir vist til sine plasser av en fra staben eller en frivillig når de ankommer kirken. 
3) Ved kirkekaffe (ikke aktuelt per dags dato) bes alle besøkende om å være ekstra observant på å holde avstand, også i kø. 

Vi legger til rette for jevnlig lufting av våre lokaler og ber om forståelse for at temperaturen på bygget noen ganger vil være deretter :)

Del