2012: DNB forlenger sponsoravtale

DNB Luxembourg har gjennom flere år vært en viktig støttespiller for Sjømannskirken på Costa del Sol. Nå forlenges samarbeidsavtalen for to nye år.

DNB Luxembourg er mangeårig hovedsponsor for Sjømannskirkens populære årlige golfturnering i februar. Banken er også en av to hovedsponsorer for kirkens kulturarrangementer.

Bankens bidrag teller både i klingende mynt og i et økt kontaktnett for kirken.

- For Sjømannskirken er golfdagen et sted hvor vi møter nye mennesker på en annen arena, samtidig som deltakerne kan være med og støtte kirkens arbeid på Solkysten, sier sjømannsprest Steinar Lindvig. - Avtalen med DNB er med på å sikre turneringen seriøsistet og et godt økonomisk grunnlag, sier Lindvig.

- Sjømannskirken driver et bredt arbeid, ikke minst blant barn, unge og unge voksne på Costa del Sol. DNBs bidrag er med på å gjøre oss i stand til å videreføre vår innsats på dette feltet, sier Steinar Lindvig.

Del