Morgenbønn

2{ "recurrence": "2", "weekInterval": "1", "monthYearOption": "1", "interval": "1", "weekDay": "1", "month": "1", "monthOption": "1", "startDate": "2019-08-22 09:00", "endDate": "2021-07-31 09:10", "days": [  "2",  "4",  "5",  "6",  "0" ], "exceptDates": [  "2019-12-26" ]}
daily /weeklytirsdager, torsdager, fredager, lørdager, søndager, hver uke5kl 09:00 - 09:10

Tidebønner

Tre ganger hver dag er det tidebønn i kirkens vakre bønnekapell. Morgenbønnen kl. 09.00 er åpen for dem som bor på gjestehuset, mens middagsbønnen kl. 13.00 og ettermiddagsbønnen kl. 16.00 er åpen for alle.

Tidebønnene varer ca. ti minutter og består av faste bønner og lesninger av bibeltekstene for dagen. Det gis også rom for å tenne lys. På onsdager er det som regel morgensang (laudes) i kirkerommet kl. 9.00.

Del