Søndagsskole

Den siste søndagen i månedene september-november og januar-april blir det søndagsskole for barna.

1{ "recurrence": "1", "weekInterval": "1", "monthYearOption": "2", "interval": "6", "weekDay": "0", "month": "1", "monthOption": "1", "startDate": "2018-04-29 16:00", "endDate": "2018-04-29 17:00", "exceptDates": [  "2017-12-31" ], "recurUntil": "2018-04-29"}
29.04.2018 kl 16:00

Den siste søndagen i månedene september - november og januar - april er det søndagsskole for barna. Vi møtes til gudstjenesten kl 16.00 før vi går til kjelleren og har søndagsskole med eget opplegg.