Har du lyst til å lære spansk?

3{ "recurrence": "3", "weekInterval": "2", "monthYearOption": "1", "interval": "1", "weekDay": "1", "month": "1", "monthOption": "1", "startDate": "2019-10-22 12:00", "endDate": "2019-12-03 13:00", "days": [  "2" ]}
daily /weeklytirsdager, hver uke1kl 12:00 - 13:00

Annen hver tirsdag (oddetalls-uker) blir det spansk kafé på Sjømannskirken kl. 12.00 til 13.00. Hver gang undervises det i et gitt tema, før man praktiserer det man har lært. Ingen spesielle forkunnskaper kreves.

Del