Konfirmanter 2019/2020Info og påmelding

Velkommen som konfirmant hos oss på El Campanario. Hos oss får du:

  • Et innholdsrikt og morsomt konfirmant-år
  • Lære om deg selv og Kirkens tro
  • Delta på konfirmantleir i London
  • Være med på å utforme gudstjenestene

Som konfirmant er du velkommen til å delta selv om du er usikker på om du vil konfirmeres, eller ikke er døpt.

Dette blir et spennende år med aktive samlinger der vi lærer om livet, fellesskapet og den kristne tro.

Vanligvis møtes vi en søndag i måneden til aktiviteter og undervisning. Vi spiser sammen og deltar på gudstjenesten.

Det koster 50 euro å delta på opplegget og turen til London koster 300 euro. Vi ønsker at alle skal ha mulighet til å konfirmeres

og oppfordrer derfor til å ta kontakt dersom det er vanskelig å betale. Betalingsfrist 1.november 2019. 

I oktober har vi en overnatting i kirken. I mars drar vi på leir til London der vi møter andre konfirmanter fra hele Europa. Mer info om leir kommer senere.

Har du spørsmål i forbindelse med konfirmasjonen - ta kontakt med Camilla Yoo Juell på: cyj@sjomannskirken.no

Lurer du på hva andre konfirmanter synes om det å være konfirmant? Se filmsnuttene under! Påmelding og betaling nederst på siden.

Klikk her for å åpne skjemaet i eget vindu.

Del