Kor og musikk

EC Singers er navnet på kirkens prosjektkor. EC Singers ønsker velkommen alle mellom ca. 16 og ca. 60 år.

EC Singers
Dette er et kor for alle mellom 16 og 60 år. Det er et prosjektkor, og det vil si at vi ikke har ukentlige øvelser. Istedenfor øver vi fire-fem uker i forkant av en konsert. Velkommen!

Påmelding
Ta kontakt med dirigent Magnus Køhn direkte, på telefon 659 009 361 eller e-post: mko@sjomannskirken.no.

Del