Liv & Røre Mini

Liv & Røre Mini er klubben for barn under skolealder.

For alle med barn under skolealder er det Liv & Røre Mini på Sjømannskirken på fredager kl. 17.00 – 18.00. 

Vi samles i klubbrommet og barna kan tegne og drive med enkle aktiviteter. Samlingen starter alltid med lystenning og sang før aktivitetene, og avsluttes med vafler og saft i historiehjørnet. Fra kl 16.00 kan man få kjøpt taco-middag i kafeen. Ansvarlig for småbarnstreffet er Terje Steen.

Del