Dåp

Dåp skjer normalt ved en av de oppsatte gudstjenestene.

Ta kontakt med kirken for å gjøre avtale om dåp.

Del