Konfirmasjon

Sjømannskirkens konfirmasjonsundervisning er både gøy, sosial og lærerik.

Opplegget inneholder blant annet konfirmanthelg på kirken i oktober og tur til London i mars. Her får man møte andre sjømannskirkekonfirmanter fra hele Europa.

Kirkens konfirmasjonsundervisning starter i slutten av september. Undervisningen finner normalt sted på kirken på utvalgte søndager, hvor konfirmantene deltar på kirkens gudstjeneste kl. 16.00.

Informasjonsmøte for foresatte og konfirmanter er torsdag 12. september kl 18.00 på sjømannskirken.

Kontakt trosopplærer Camilla Yoo Juell for mer informasjon.

For påmelding bruk denne linken!

NB! Du kan ta konfirmantkurs selv om du ikke er sikker på om du vil konfirmeres.

Del