Konfirmasjon

Sjømannskirkens konfirmasjonsundervisning er både gøy, sosial og lærerik.

Kirkens konfirmasjonsundervisning starter i september. Undervisningen finner normalt sted på kirken på utvalgte søndager, hvor konfirmantene deltar på kirkens gudstjeneste. Høydepunktet er en leir der konfirmantene treffer andre sjømannskirkekonfirmanter fra hele Europa. 

Kontakt menighetspedagog Silje Smørvik for mer informasjon.

For påmelding bruk denne linken!

NB! Du kan ta konfirmantkurs selv om du ikke er sikker på om du vil konfirmeres.

Del