Konfirmasjon

Sjømannskirkens konfirmasjonsundervisning er både gøy, sosial og lærerik.

Konfirmanter 2015

Opplegget inneholder blant annet konfirmanthelg på kirken i oktober og tur til London i mars. Her får man møte andre sjømannskirkekonfirmanter fra hele Europa.

Kirkens konfirmasjonsundervisning starter i slutten av september. Undervisningen finner normalt sted på kirken på utvalgte søndager, hvor konfirmantene deltar på kirkens gudstjeneste kl. 16.00.

Kontakt barne- og ungdomsprest Caroline Lygre for mer informasjon.

For påmelding bruk denne linken!

NB! Du kan ta konfirmantkurs selv om du ikke er sikker på om du vil konfirmeres.

Del