Bildene fra velkomstfesten

130 på fredagsfest i Sjømannskirken

<
>

Vellykket velkomstfest på Sjømannskirken i Dubai fredag 8.oktober. Mange store og små kom. Og da daglig leder, Anne WirakOnsrud, ba alle nye i Dubai rekke opp hånden, var det mange henderi været.
Velkomstfesten er en tradisjon på kjerka, en mulighet for nyeskandinaver å bli kjent med kirkens ansatte og kirkensaktiviteter.

Men også for å bli kjent med menneskene på ambassadene, ibusiness-gruppene, i kvinnegruppene og i de skandinaviskedeltidsbarneskolene.

Det ble mye musikk og sang, lasagne og grøt - og grundigepresentasjoner. I tillegg kom det inn mange tusen dirham tilkirkens innsamlingsaksjon forflomofferfamilie i Pakistan.

Og det ble en spesiell velkomst til de nyansatte svenskene påSjømannskirken.

Over kan du se noen bilder fra festen - de fleste fotografert avSimone Gramstad. Klikk på bildene til høyre for å gå videre - ellerskyv på hendelen under.

Del