Jubelhelg i Dubai

Bildene fra velkomst- og jubileumsfesten

<
>

Mer enn 150 skandinaver kom lørdag ettermiddag for åfeire Sjømannskirkens 35 års-jubileum - og samtidig delta på denårlige velkomstfesten. 
Utenlandsjef i Sjømannskirken, Jan Tommy Fosse, hilste framoderorganisasjonen i Bergen. En rekke andre gratulerte kirken iOud Metha Road og takket for langvarig, godt samarbeid. Det ble enfest med tilbakeblikk og gode ønsker for minst 35 nye år iørkenen.

Bli kjent
Mange nyinnflyttede svensker og nordmenn kom på festen for å blikjent med både Sjømannskirken og andre som arbeider til beste formenneskene fra Norden.
- På en dag som dette, blir vi ydmyke i forhold til all hjelp vifår fra firmaer og enkeltpersoner i Dubai, sa daglig leder AnneWirak Onsrud.
- Og vi er stor takk skyldig til de mange som har jobbet før ossog lagt til rette for at kirken er det den er i dag.


Takk til GAC
Det svenske firmaet Gulf Agency Company (GAC) var fødselshjelperfor 35 år siden, og er fortsatt viktig støttespiller forSjømannskirken. De og deres tidligere leder Tor Sandgren, blebehørig takket.

Jubelhelgen fortsatte med ørkengudstjeneste dagen etter.Stemningsfullt i ørkenen da solen gikk ned og to barn ble døpt!

Se bildene over.

Del