Etter skoletid

For barn i barneskolealder(voksne er velkommen med!). Vi spiser taco, leker og har utlodning, som vanlig - og håper mange kommer! Husk å ta med penger til lodd (pengene som kommer inn, går uavkortet til Kirkens nødhjelps skoleprosjekt i Zambia). Velkommen!

3{ "recurrence": "3", "weekInterval": "1", "monthYearOption": "1", "interval": "1", "weekDay": "1", "month": "1", "monthOption": "1", "startDate": "2021-02-25 16:00", "endDate": "2021-02-25 18:00", "days": [], "recurUntil": "2021-07-01"}
daily /weeklyhver uke0kl 16:00 - 18:00
Del