Gudstjeneste

Viktig påfyll i hverdagen

I Dubai har vi gudstjenester i i kirken ca. en gang i måneden. Den varer ca.45 minutter. Etter gudstjenesten er det kirkevaffel og kaffe.

Noen ganger reiser vi ut i ørkenen ved Fossil Rock og holder ørkengudstjeneste.

Følg med på nettsidene våre, facebook og nyhetsbrev.

Hvis ikke annet er oppgitt holdes gudstjenestene på norsk. 

Del