Gudstjeneste

Fin avslutning på uken

I Dubai har vi gudstjenester i kirken annen hver lørdag klokken 16.00. Den varer ca.45 minutter. Etter gudstjenesten er det kirkevaffel og kaffe.

Noen ganger reiser vi ut i ørkenen ved Fossil Rock og holder ørkengudstjeneste.

Følg med på nettsidene våre, facebook og nyhetsbrev.

Hvis ikke annet er oppgitt holdes gudstjenestene på norsk. Enkelte lørdager holdes gudstjenestene av dansk prest.

Del