Næringsliv

Et godt samarbeid med næringslivet er fundamentalt viktig for Sjømannskirken.

Sjømannskirken i Dubai har et nært og godt samarbeid med næringslivet. Det er flere årsaker til at vi er helt avhengige av dette. Majoriteten av brukerne våre er næringslivsansatte og medreisende familier. Drift og vedlikehold av stasjonen vår er 100% lokalt finansiert. Samarbeidspartnere i næringslivet er derfor helt avgjørende for å kunne opprettholde tilbudet og være et sosialt, kulturelt og kirkelig møtested for skandinaver i Dubai. For bedrifter, ansatte, familie og tilreisende er trivsel og trygghet noe av det viktigste vi kan gi tilbake.

Vurderer ditt firma å støtte Sjømannskirken? Vennligst ta kontakt med oss:

Ann Kristin Karlsen

ank@sjomannskirken.no / +971 50 558 9653

En stor takk til selskapene som sponser Sjømannskirken i Dubai!

Våre sponsorer 

CORPORATE SPONSORSHIP
The Norwegian Seamen´s Center have a very good relationship with Scandianvian companies in Dubai. This means a lot for us, especially since we´re dependent on local funding. Corporate sponsorship relations are crucial for keeping up our full-scale work of activities, events, emergency preparedness, crisis management and being a meeting place for  Scandinavians in Dubai.  

For companies who wants marketing, we have advertising space by our hockeyrink (see picture above). We also sell adverts in our weekly newsletter, which has about 1450 subscribers and is a great way of reaching the Scandinavian community in UAE.


Are your company interested in considering a sponsorship? Please contact:

Ann Kristin Karlsen

ank@sjomannskirken.no / +971 50 558 9653

To all our sponsors: THANK YOU SO MUCH FOR YOUR GREAT SUPPORT! 

Generalsponsorer

28.02.2017 10:34

Jotun

28.02.2017 10:36

Gac

28.02.2017 10:36

Wilhelmsen Ships Service

Øvrige sponsorer

28.02.2017 10:36

DNO

06.11.2017 08:21

DNV GL

28.02.2017 10:36

Ericsson

28.02.2017 10:36

Esab

28.02.2017 10:36

Kongsberg

18.10.2017 13:26

Kährs

28.02.2017 10:36

Marlink

28.02.2017 10:36

Monili Jewellers Dubai

28.02.2017 10:36

Norsafe

28.02.2017 10:36

Pax-Kent

28.02.2017 10:36

Scania

28.02.2017 10:36

Statoil

28.02.2017 10:36

Volvo

Del