Bryllup

Sjømannskirken i Dubai er et fint sted for bryllup!

Velkommen til å gifte dere hos oss.

Vi som er prester ved kirken har lov av myndighetene i Dubai, gjennom den anglikanske kirken, til å vie par som ikke er muslimer. Vi har ikke lov til å vie homofile.

Før dere kan gifte dere hos oss må dere ordne med en del papirer.  Disse er noe annerledes enn i Norge siden vi her vier etter lokal lov og rett.

Det viktigste dere må skaffe er en prøvingsattest.

Det får dere fra Skatteetaten/Folkeregisteret i Norge. Det er viktig at dere søker om prøvingsattest etter utenlandsk rett. Selv om dere gifter dere i en sjømannskirke så vil dere i Dubai bli viet etter utenlandsk rett.

Dere går inn på hjemmesiden til skatteetaten. "Skatteetaten - Folkeregisteret - Ekteskap og samliv - Ekteskap - Ekteskap i utlandet". Les alt som står på siden før du sender inn skjemaene. Hvis dere begge er norske må dere ha hvert deres skjema. Skjemaet er gyldig i 4 måneder. Bring originalen med til vigselssamtalen. Hvis dere kommer med prøvingsattest etter norsk rett er det ikke sikkert vi kan gjennomføre vielsen.

Hvis din tilkommende ikke er norsk må vedkommende skaffe en prøvingsattest fra sitt lands myndigheter. Det er viktig at prøvingsattestene er på engelsk.

Siden vi ikke har lov til å vie muslimer må dette kunne dokumenteres. Dere må begge skaffe kopi av dåpsattest eller utskrift på medlemskap i Den norske kirke eller annet kristent kirkesamfunn. Dere må også signere på skjemaet «I am not a Moslem». Dette skjemaet får dere under vigselssamtalen.

Den anglikanske kirken krever også at brudeparet fyller ut skjemaet «Application for Marriage» som danner grunnlag for vigselsattesten. Dette skjemaet får dere under vigselssamtalen.

  • Dere må medbringe hvert deres passfoto.
  • Dere må også medbringe hvert deres pass.

Prisen for vielse hos oss varierer avhengig av om begge i paret er norsk som igjen har noe å si for hvor mange vigselsattester dere må ha, om dere ønsker å gifte dere på kirken eller et annet sted i Dubai, og om dere har behov for ettersending av vigselsattest.

Men for et norsk par bosatt i Norge som gifter seg på kirken, vil prisen normalt være 4650 AED.

Et norsk par, bosatt i Norge som gifter seg på for eksempel et hotell i Dubai eller en strand vil prisen være 6150 AED

De samme prisene gjelder om for eksempel begge i paret er svensk eller dansk bosatt i Sverige eller Danmark.

Hvis de som skal gifte seg kommer fra ulike land må man ha minimum en ekstra vigselsattest siden vigselen skal registreres i to ulike land. Det koster 450 AED pr ekstra vigselsattest.

Hvis paret bor i Dubai vil 100 AED for forsendelser trekkes fra prisen.

Man betaler inn til Sjømannskirken i Dubais norske eller emiratiske konto i forkant av vigselsamtalen.

På Sjømannskirken i Dubai kan man enten gifte seg inne i kirken, eller i hagen under palmene. Man kan også gifte seg på et hotell i Dubai. Eller på en strand. Stranden må da være privat, altså tilknyttet et hotell. Paret må selv skaffe tillatelse fra hotellet til å foreta vielsen der.

Etter vielsen utsteder vi en vigselsattest som legaliseres i Dubai Court. Denne sender vi til dere i etterkant. Dere må selv gi den originale vigselattesten til Skatteetaten for at ekteskapet skal registreres i Norge, eller myndighetene i det landet dere bor.

Det kan kanskje virke litt komplisert det hele, og har dere spørsmål må dere gjerne ta kontakt med oss, enten via epost eller på telefon for nærmere avklaring.

Dag og tid for vielse avtales direkte med oss. Fredager er fridager i Dubai, og de forsøker vi å holde fri for vielser. En samtale før vielsen må også avtales. Normalt er det et par dager i forkant.

Altså det viktigste dere må ordne

  • Prøvingsattest etter utenlandsk rett
  • Kopi av dåpsattest eller utskrift fra medlemskap i Den norske kirke eller annet kristent kirkesamfunn
  • Passfoto
  • Pass

Epost:  dubai@sjomannskirken.no
Telefon: Sjømannskirken: +971 50 558 9653

Les mer om bryllup i Sjømannskirken og se film

Del