Dåp

Dersom minst en av foreldrene er nordiske statsborgere, kan deres barn døpes i Sjømannskirken.

Ønsker dere å døpe barnet deres? Det er også mulig med barnevelsignelse, der barnet blir bedt for, men ikke døpt. Noen ganger foregår dåp i gudstjenester og noen ganger til andre tidspunkt. Hvilket språk seremonien foregår på, avhenger av hva som er mest hensiktsmessig.

Hva trenger man?

Til dåpen trengs det fødselsattest og 2-6 faddere. Det er helt mulig at også større barn, ungdom og voksne kan døpes.

Spørsmål og svar

Hva er dåp? Hvordan foregår det? Hvordan velge faddere? Har du spørsmål, kan du finne en del svar her.

Del