Hjelp og beredskap

Vi er her for deg

Beredskap/Oppsøkende virksomhet står sentralt i Sjømannskirkens arbeid og omfatter blant annet:

  • Bidra når kriser og ulykker oppstår
  • Å besøke skandinaviske pasienter på sykehus
  • Hjemmebesøk ved behov
  • Tilgjengelig på nødtelefon 24 timer i døgnet.
  • Tlf.: +971 505 589 653
  • Yte hjelp i ulike sosialsaker
  • Tilbud om samtaler         
  • Vi har jevnlig kontakt med ambassaden, aktuelle lokale institusjoner og andre ulike samarbeidspartnere.
  • Sjømannskirken har godt innarbeidede rutiner knyttet til kriser og katastrofer som rammer nordmenn i utlandet, les mer om det HER

Her kan du lese om Sjømannskirkens NØDNUMMER-APP

Del