Konfirmasjon

Konfirmasjonstiden 2019/2020 i Sjømannskirken i Dubai er godt i gang!

Konfirmasjonstiden 2019/2020 i Sjømannskirken er godt i gang. 

Konfirmasjonstiden ledes av sjømannsprest Anne Hvinden og frivillig Regina Tiainen. Vår svenske ambulerende prest deltar på flere samlinger, gudstjenester og leirer.

Opplegget er en blanding av nettundervisning, leir, samlinger og oppmøte på gudstjenester. Konfirmasjonsgudstjenesten er lørdag 28. mars kl.12.00

Del