Konfirmasjon

Vi ønsker deg hjertelig velkommen som konfirmant på Sjømannskirken i Dubai 2017/2018

Konfirmasjonstiden begynner med oppstart 16. september 2017 i Sjømannskirken. Konfirmantene møtes klokken 13.00. Foreldrene kommer til Gudstjenesten klokken 16.00. Etter Gudstjenesten blir det foreldremøte med informasjon om konfirmantopplegget.

Opplegget blir en blanding av nettundervisning, leir, samlinger og oppmøte på gudstjenester (leiren vil være sammen med de danske konfirmantene).

  1. Nettundervisningen vil være 10 leksjoner som skal besvares over nettet og heter «Nettkonfirmant». Dere kan lese mer om dette på nettkonfirmant.no

  1. Treffene vil være:
  • Oppstartssamling lørdag 16. september 2017
  • Julesamling lørdag 9. desember 2017
  • Leir 19.-20. januar 2018
  • Påskesamling lørdag 17.mars 2018
  • Forberedelsessamling før konfirmasjon lørdag 28. april 2018

  1. Konfirmanten skal i løpet av konfirmasjonstiden ha vært tilstede på 7 gudstjenester. Konfirmanten bestemmer selv hvilke gudstjenester han/hun vil gå på. Det vil i midlertid alltid være gudstjenester i etterkant av alle samlinger, leir osv slik at gjennom dette vil antallet bli dekket.

  1. I tillegg vil det være frivillig å hjelpe til på Sjømannskirkens julebasar siste helgen i november 2017. Konfirmanten vil kunne tjene CAS for dette.

Prisen for konfirmantopplegget er 2000 AED. Dette inkluderer mat, materiell, aktiviteter og leiropphold.

Som konfirmant hos oss vil du møte andre norske ungdommer, snakke norsk, være med på leir, lære mer om norske og kristne tradisjoner og kristendom.

For mer detaljert informasjon eller spørsmål kontakt ehl@sjomannskirken.no eller dubai@sjomannskirken.no

Konfirmasjonsgudstjenesten er lørdag 12.mai 2018.

Du er velkommen med på vårt opplegg selv om du ønsker å konfirmere deg et annet sted.

Påmelding skjer til ehl@sjomannskirken.no eller dubai@sjomannskirken.no

Konfirmantlederne snakker norsk og nettundervisningen er på norsk.

Danske konfirmanter kan ta kontakt med Reiseprest Carl Bjarkam på dubai@dsuk.dk

Svenske konfirmanter er velkomne til å delta på det danske eller det norske konfirmantopplegget.

Del