Ansatte

Elin Anita Græsli Storjord

Daglig leder / sjømannsprestWork +34928735246 Mobile +34609243779

Andreas Iversen

Drifts- og stabslederMobile +4790040157

Fredrik Storjord

Diakonal medarbeiderMobile +4741438661

Marit Brenne

DiakonMobile +4741418322

Liv-Helga Hammeren Fure

MenighetspedagogMobile +34663111985

Audun Vetrhus

Barne- og ungdomsarbeiderMobile +4791519868

Hanne Vetrhus

Diakonal medarbeiderMobile +4793229188

Jørgen Marentius Nandrup Pettersen

Barne- og ungdomsarbeiderMobile +4795221220

Bjørnar Tho

Sjømannsprest / kapellanMobile +4741241992

Mirjam Tho

Diakonal medarbeiderMobile +4741083813

Anita Bøygard

Diakonal medarbeiderMobile +4791622552

Trond Sverre Horn

VertskapMobile +4748009803

Bjørn WW Jørgensen

OrganistWork +34617444777

Sol Torkildsen

Kjøkkenmedarbeider

Bente Hayden

AdministrasjonsekretærMobile +34662489394

Ana Rosa Quintana Gil

Renholder
Del