Ansatte

Bjørnar Tho

Konstituert daglig leder / SjømannsprestMobile +4741241992

Hanne Marie Engdal

Diakon

Mirjam Tho

Diakonal medarbeiderMobile +4741083813

Bjørn WW Jørgensen

OrganistWork +34617444777

Bente Hayden

AdministrasjonsekretærMobile +34662489394

Ana Rosa Quintana Gil

Renholder

Audun Vetrhus

Barne- og ungdomsarbeiderMobile +4791519868

Hanne Vetrhus

Diakonal medarbeiderMobile +4793229188

Elsa Lopez

Kjøkkenmedarbeider
Del