Ambassadebesøk

Johan Christopher Vibe er vår nye ambassadør i Madrid. Han tiltrådte stillingen i august.I siste del av november besøkte han Kanariøyene.

HYGGELIG MØTE
Onsdag 28. november var han på besøksrunde på Gran Canaria, og komtil Sjømannskirken om ettermiddagen. Sammen med han kom konsul GryRustad og ambassaderåd Anne Normann.
Staben ved kirken og kirkerådet fikk et svært hyggelig møte medVibe og hans følge. Ambassadøren var interessert i hver enkelt sinoppgave ved kirken.

AMBASSADØREN
Johan Ch. Vibe er jurist og har vært ansatt i utenrikstjenestensiden 1990,
fra 2007 - 2009 som avdelingsdirektør iUtenriksdepartementet.
Til Madrid kom han fra Washington DC der han var ministerråd vedden norske ambassaden fra 2009 - 2012.
Vibe bosetter seg i den spanske hovedstaden med sin kone og deresseks barn.

VIKTIG
Det blir satt stor pris på det gode samarbeidet mellomUtenrikstjenesten og Sjømannskirken. For begge parter er detteviktig og verdifullt.

BIOMETRISK PASS
30. november kom konsul og ambassaderåd tilbake til Sjømannskirkenog "rigget opp et kontor" på biblioteket. Hit kunne man komme ogsøke om biometrisk pass.
29 personer kom for å søke. Dagen før kom 8 personer tilkonsulatet i Las Palmas. Ialt 37 personer.
Konsul Gry Rustad er fornøyd med oppmøtet og mener det viser atdet er behov for dette tilbudet.
Den som ikke fikk anledning til å søke nå, kan få ny sjanse påettervinteren. Da kommer ambassaderåden tilbake med sammetilbudet.
Følg med i plakatmonteren på Sjømannskirken om nøyaktig tid ogsted.

Del