Friluftsgudstjeneste

På Norskeplassen 3. søndag i advent

SAMARBEID MELLOM KIRKE OG KLUBB

I syv år har Sjømannskirken og Den Norske Klubben hatt et godtsamarbeid om en friluftsgudstjeneste i adventstiden.
Ca. 250 spreke turgåere hadde i år tatt veien oppover i fjellettil Norskeplassen, som også bærer navnet Palmeral Noruego.

Her holdt vinterprest Bernt Aspang gudstjenesten, Else MarieBråten fra klubben ønsket velkommen og deltakere fra bådeklubbkoret og kirkekoret sang med Arvid Tollisen som dirigent.

Under gudstjenesten ble det tatt opp kollekt til "Nabohjelpen",som er et lokalt hjelpearbeid blant vanskeligstilte.

Etter gudstjenesten vanket det kaffe og pepperkaker ipalmelunden, servert av husmor Maria. Og tilslutt juletregang -eller kanskje palmetregang? - rundt palmene i Palmeral Noruego.

En fin tradisjon, et godt samarbeid og en god opplevelse foralle som deltok!

 

Foto: Roar Bergill

 

Del