Kirkerådet

Kirkerådet er et rådgivende organ for daglig leder ved den lokale sjømannskirke.

Nytt kirkeråd ble valgt 2. mars 2017.

Kirkerådet valgt mars 2017, fra venste: Øystein Braaten, Rønnaug Johansen, Roar Sandvik, Christine S. Jørgensen, Ingrid L. Ørum, Kjell Olav Pettersen, Ellen M.C. Skage. Ikke tilstede: Konsul Odd Are Tveit og 2. vara Tara Djume.

I Grunnregler for Sjømannskirken § 9 kan du lese om statuttene for kirkerådet.

Kirkerådet (valgt ved årsmøtet i mars 2017)


Rønnaug Johansen  


Roar Sandvik

Christine Skautvedt Jørgensen

Kjell Olav Pettersen, 1. varamedlem - møter alltid

Tara Djume, 2. varamedlem

Ellen Christiane Margrethe Skage, 3. varamedlemI tillegg har kirkerådet følgende faste medlemmer

Konsul i Las Palmas, Odd Are Tveit

Representant fra den norske skolen


Øystein Braaten, daglig leder
Ingrid Løining Ørum, tilsattes representant