Kirkerådet

Her vil du finne referat fra kirkerådsmøtene

Fra venstre: Andreas Iversen, Hans Wendelborg, Kari Rognstad, Berit Østrem, Atle Svendsen, Daniel Holt, Eva Torp og Liv-Helga Hammeren Fure. Fravær: Lis-Ann Sylling.

Hils på det nye kirkerådet for perioden 2019-2021. Kirkerådet er et rådgivende organ for daglig leder ved den lokale sjømannskirke. Det nye kirkerådet ble valgt 21. november 2019.

Leder: Daniel Holt
Nestleder: Eva Torp
Sekretær: Atle Svendsen
1. varamedlem: Kari Rognstad
2. varamedlem: Hans Wendelborg
3. varamedlem: Berit Østrem
Daglig leder: Andreas Iversen
Ansattes representant: Liv-Helga Hammeren Fure
Representant fra konsulatet: Lis-Ann Sylling

Om Kirkerådet står det i Sjømannskirkens lover:

§ 9.0 DET LOKALE KIRKERÅD
§ 9.1 Kirkerådet - et rådgivende organ
Kirkerådet er et rådgivende organ for daglig leder ved den lokale sjømannskirke.
§ 9.2 Valg av kirkeråd
Kirkerådet velges av et årlig møte ved den lokale sjømannskirke.
Etter beslutning i hovedstyret, kan kirkerådet unntaksvis utnevnes av daglig leder.
Sjømannskirken – Norsk kirke i utlandet
Oppdatert etter vedtak på generalforsamling 2012

Referat fra kirkerådet:

Kommer.

Del