Kirkerådet

Kirkerådet er et rådgivende organ for daglig leder ved den lokale sjømannskirke.

Nytt kirkeråd ble valgt 2. mars 2017.

Kirkerådet valgt mars 2017, fra venste: Øystein Braaten, Rønnaug Johansen, Roar Sandvik, Christine S. Jørgensen, Ingrid L. Ørum, Kjell Olav Pettersen, Ellen M.C. Skage. Ikke tilstede: Konsul Odd Are Tveit og 2. vara Tara Djume.

I Grunnregler for Sjømannskirken § 9 kan du lese om statuttene for kirkerådet.

Kirkerådet (valgt ved årsmøtet i mars 2017)


Rønnaug Johansen,
lederRoar Sandvik,
nestleder


Christine Skautvedt Jørgensen


Kjell Olav Pettersen,
1. varamedlem


Tara Djume,
2. varamedlem og sekretær

Ellen Christiane Margrethe Skage,
3. varamedlem


I tillegg har kirkerådet følgende faste medlemmer:

Konsul i Las Palmas, Odd Are Tveit

Representant fra den norske skolen


Øystein Braaten, 
daglig leder
Ingrid Løining Ørum,
tilsattes representant

Del