Foredrag v/ Jappe Erichsen

1{  "recurrence": "1",  "weekInterval": "1",  "monthYearOption": "1",  "interval": "1",  "weekDay": "1",  "month": "1",  "monthOption": "1",  "startDate": "2019-02-20 10:30",  "endDate": "2019-02-20 11:30"}
20.02.2019 kl 10:30

Sted: Sjømannskirken

Jan Arnold «Jappe» Erichsen
var sjømannsprest i 14 år,
bl.a. i New York og Hamburg,
samt domprost i Kristiansand.
Han avsluttet arbeidet i ledelsen
for Sjømannskirken hjemme i Norge.

Kongen utnevnte i 2004 Erichsen til ridder av
1. klasse av St. Olavs Orden for
"hans humanitære innsats."

Tema for foredraget: 
"Sjømannskirken - ikke helt som andre kirker"

Del