Barneklubben Liv og Røre

Møteplass for barn og voksne

Oppstart for høsten 2020 kommer...

Vi møtes i sjømannskirken hver onsdag klokken 16.45, rett etter familiemiddag.

Mens barna er på liv og røre er foreldrene hjertelig velkommen til foreldrekafeen. Dette er et hyggelig sosialt møtepunkt for foreldrene.

Liv og røre MINI:0-6 år, barn under skolealder. Vi synger sanger, leker og har det gøy med rasleegg, andakt og tegning. Foreldre til de minste barna kan gjerne følge dem på MINI-gruppen.

Liv og Røre:1-7. klasse. Først samles vi i kirkerommet, deretter har vi aktiviteter. 

Vi følger skoleruten, og har ferie når Den norske skolen har det. Følg med i kalenderen. 

Del