Gudstjenester

Søndagsgudstjenesten er sentrum i alt vi driver med på Sjømannskirken

Her feirer vi Jesu oppstandelse og kan få se våre liv i et større perspektiv enn det hverdagslige.

Ingen søndager er like. Kirkeåret og søndagens bibeltekster bestemmer rammene for de ulike gudstjenestene og sørger for variasjon i tematikk og estetikk. Vi feirer nattverd sammen nesten hver søndag. Vi har søndagsskole alle søndager, bortsett fra familiegudstjenestene. Vi har familiegudstjenester en søndag i måneden gjennom skoleåret – da er barna aktive i gudstjenesten. Søndagsskolen følger skoleruten, og tar dermed ferie når Den norske skolen på Gran Canaria gjør det.

Hør lydklipp fra postludium en av våre gudstjenester våren 2019.

Fra oktober til og med påske feires gudstjenestene i den katolske kirke klokken 18.00
Fra første søndag etter påske til oktober feires gudstjenestene i sjømannskirken klokken 11.00

Velkommen!

Del