Gudstjenester

Søndagsgudstjenesten er sentrum i alt vi driver med på Sjømannskirken

Vel møtt til gudstjeneste i kirkerommet på Sjømannskirken.

I mai har vi gudstjeneste annen hver søndag:

2. mai, 16. mai og 30. mai.

Del