Gudstjenester

Søndagsgudstjenesten er sentrum i alt vi driver med på Sjømannskirken.

Her feirer vi Jesu oppstandelse og kan få se våre liv i et større perspektiv enn det hverdagslige.

Ingen søndager er like. Kirkeåret og søndagens bibeltekster bestemmer rammene for de ulike gudstjenestene og sørger for variasjon i tematikk og estetikk. Vi feirer nattverd sammen nesten hver søndag. Vi har søndagsskole alle søndager, bortsett fra familiegudstjenestene. Vi har familiegudstjenester en søndag i måneden gjennom skoleåret – da er barna aktive i gudstjenesten. Søndagsskolen følger skoleruten, og tar dermed ferie når Den norske skolen på Gran Canaria gjør det.

Fra oktober til og med påske feires gudstjenestene i den katolske kirke kl. 18:00
Fra første søndag etter påske til oktober feires gudstjenestene i sjømannskirken kl. 12:00

Velkommen

Del