Ungdomsklubb

Spill, samtaler og samvær for 8. - 10. klasse

Fredager klokken 20.00 - 22.00 i skoleåret, for ungdomsskoleelever. 
Vi har åpen kafé, spiller playstation, bordtennis, snakker og har det gøy. 

Under koronatid har vi alternativ ungdomsklubb og nattkafe. Ta kontakt med menighetspedagog Liv-Helga Fure, lhf@sjomannskirken.no, for mer info.

Del