Hjelp og beredskap

Vi er her for deg

Oppsøkende virksomhet/Beredskap står sentralt i sjømannskirkens arbeid og omfatter blant annet:

  • Å besøke norske pasienter på sykehus

  • Hjemmebesøk ved behov

  • Bidra når kriser og ulykker oppstår

  • Tilgjengelighet på nødtelefon 24 timer i døgnet

    (Tlf.: +34 649 867 867)

  • Yte hjelp i ulike sosialsaker

  • Tilbud om samtaler         

  • Vi har jevnlig kontakt med konsulat, den norske skolen, turoperatører, aktuelle lokale institusjoner og andre ulike samarbeidspartnere.

  • Sjømannskirken har godt innarbeidede rutiner knyttet til kriser og katastrofer som rammer nordmenn i utlandet, les mer om det HER

Her kan du lese om Sjømannskirkens NØDNUMMER-app

Del