Konfirmasjon

Sjømannskirken på Gran Canaria inviterer til en spennende konfirmanttid.
Konfirmasjonsdato 2019: Palmesøndag 14. april kl. 14.00.

Til høsten 2018 starter konfirmanttiden for dere som skal konfirmeres våren 2019. 
Det blir et spennende år der du får muligheten til å oppleve mye. 
Å være konfirmant i Sjømannskirken er litt annerledes enn vanlig, fordi konfirmantene blir kjent med andre norske konfirmanter som bor i utlandet. Det er et år med mange opplevelser og vi skal stille de store spørsmålene om livet, kjærligheten, troen og alt som ellers møter oss i livet.

London-tur
I mars 2019 drar vi til London. Her blir du kjent med norske konfirmanter som bor i Spania, akkurat som deg selv. Vi skal på musikal, gå gatelangs i London, lage gudstjeneste på Sjømannskirken og skape høytid i kirkerommet.

Konfirmantsamling
Sjømannskirken, hver mandag klokken 19.30 - 21.00 gjennom høsten og våren, unntatt ferier.

Konfirmant-innskrivning
Mandag 24. september 2018 klokken 18.00 i sjømannskirken. Da blir det også et foreldremøte.

Konfirmantpresentasjon 

Søndag 30. september 2018 kl. 11.00 i sjømannskirken, med kirkekaffe etter gudstjenesten. Hjertelig velkommen til hele familien, og alle andre.

Konfirmasjonsgudstjenesten
Palmesøndag 14. april 2019 klokken 14.00 i den katolske kirken

PRAKTISK INFORMASJON

Alle kan konfirmere seg i kirken. 
Er du ikke døpt, så kan du bli døpt i løpet av året. 
Har du behov for spesiell tilrettelegging av undervisningen, så lager vi et eget opplegg i samråd med foresatte. 

Vi finner gode løsninger sammen!

Ta kontakt med oss på e-post gran.canaria@sjomannskirken.no dersom du ønsker mer informasjon.

Sjømannsprest Eivind Ørum er ansvarlig for konfirmantene til vår nye kateket kommer 1. november. 

Vi gleder oss til et spennende konfirmasjonsår!

Del