Konfirmasjon

Sjømannskirken på Gran Canaria inviterer til en spennende konfirmanttid.

Til høsten 2019 starter konfirmanttiden for dere som skal konfirmeres våren 2020. 
Det blir et spennende år der du får muligheten til å oppleve mye. 
Å være konfirmant i Sjømannskirken er litt annerledes enn vanlig, fordi konfirmantene blir kjent med andre norske konfirmanter som bor i utlandet. Det er et år med mange opplevelser og vi skal stille de store spørsmålene om livet, kjærligheten, troen og alt som ellers møter oss i livet.

London-tur
I mars 2020 drar vi til London. Her blir du kjent med norske konfirmanter som bor i Spania, akkurat som deg selv. Vi skal på musikal, gå gatelangs i London, lage gudstjeneste på sjømannskirken og skape høytid i kirkerommet.

Konfirmantsamling
Sjømannskirken, hver mandag klokken 19.30 - 21.00 gjennom høsten og våren, unntatt ferier.

Konfirmant-innskrivning
Dato for innskrivning kommer. Da blir det også et foreldremøte.

Konfirmantpresentasjon 

Dato kommer. Det blir presentasjon på en av høstens gudstjenester i sjømannskirken, med kirkekaffe etter gudstjenesten. Hjertelig velkommen til hele familien, og alle andre.

Konfirmasjonsgudstjenesten
I den katolske kirken våren 2020. Dato kommer.

PRAKTISK INFORMASJON

Alle kan konfirmere seg i kirken. 
Er du ikke døpt, så kan du bli døpt i løpet av året. 
Har du behov for spesiell tilrettelegging av undervisningen, så lager vi et eget opplegg i samråd med foresatte. 

Vi finner gode løsninger sammen!

Menighetspedagog Liv-Helga Hammeren Fure er ansvarlig for konfirmantene våre.

Ta kontakt med oss på e-post lhf@sjomannskirken.no dersom du ønsker mer informasjon.

Vi gleder oss til et spennende konfirmasjonsår!

Del