Konfirmasjon

Sjømannskirken på Gran Canaria inviterer til en spennende konfirmasjonstid

Velkommen som konfirmant på Sjømannskirken på Gran Canaria!

Dersom du har spørsmål angående konfirmanttiden for skoleåret 2020/2021,

ta kontakt med menighetspedagog Liv-Helga Hammeren Fure.


Konfirmanttiden er en tid for å tenke nye tanker, få nye opplevelser og kanskje få nye venner! Temaer vi skal utforske sammen er: Hvor kommer jeg fra? Hva skal jeg bruke livet til? Finnes Gud? Vennskap og menneskeverd. Sorg og glede. Mote og mobbing. Kjærlighet, seksualitet og samliv. Miljø og rettferdighet. Hvordan kan jeg bety noe for andre? Hvem er Jesus?
I konfirmanttiden er det tid og rom for å tenke og stille spørsmål.
En tid for å lære mer om Gud, deg selv og om andre mennesker.

Hva er konfirmasjon?
Ordet konfirmasjon kan bety både «å bekrefte» og «å gjøre sterk». Konfirmasjonshandlingen er en forbønnshandling hvor vi ber Gud om å velsigne og å styrke hver enkelt konfirmant. Det forutsettes ikke noen bekjennelse fra konfirmantens side. Det viktigste med konfirmanttiden er å bli bedre kjent med den kristne tro, der Gud sier ja til oss og vil være en del av våre liv.

En konfirmanttid for alle
Uansett funksjonsevne har alle rett til en god konfirmanttid. Er det behov for individuell tilrettelegging, ta kontakt så snart det lar seg gjøre.

Bli med på en spennende reise frem til den høytidelige konfirmasjonsdagen, Palmesøndag!

Må jeg være døpt?
Alle som ønsker det kan delta i konfirmasjonsundervisningen, men den som vil konfirmeres må være døpt. Det er ofte flere konfirmanter som døpes i løpet av konfirmasjonstiden. Tid og sted for dåpen avtales med familien.

Undervisningen
Vi kommer til å følge et nettbasert opplegg i 2019/2020. I tillegg har vi ukentlige samlinger, klosterbesøk, besøk på Elida og konfirmantleir i London. I løpet av konfirmantåret skal konfirmanten delta på minst 8 gudstjenester.
Vi møtes hver mandag på Sjømannskirken på Gran Canaria kl. 19.00-20.30 fra august til mars.
I tillegg vil konfirmantene delta på gudstjenester og enkelte andre arrangement. Fullstendig program vil bli delt ut til alle påmeldte ved oppstart.

Foreldreinvolvering
Vi har to foreldremøter gjennom året. Ett ved oppstart og ett i forbindelse med London-turen.

Overnattingstur
I mars har vi en Londontur. Dersom det er problematisk for deg å delta på turen, eller du trenger tilrettelegging, ber vi deg kontakte oss i forbindelse med innskrivingen.

Tilrettelegging
Alle har rett til en god konfirmasjonstid. Dersom du har behov for tilrettelegging, tar du og familien din kontakt med kirken.

Påmelding
28. oktober: siste frist for betaling og levering av kopi av pass.

Betaling
Konfirmantopplegget koster totalt 660 euro, som blant annet inkluderer turen til London. 60 euro for konfirmantåret og 600 euro for turen til London. Prisen inkluderer alt. Betalingen i skjemaet sammen med påmeldingen innen fristen.
Dersom det ikke lar seg gjøre å betale samtidig med påmeldingen, ta kontakt med Liv-Helga.
Dersom familien har økonomiske utfordringer som gjør det vanskelig å betale avgiften, kan man kontakte kirken og søke om redusert egenandel, evt. betalingsutsettelse.

Påmeldingsskjema med betaling

Påmeldingsskjema uten betaling

Viktige datoer
30. September: Informasjonsmøte for foreldre og konfirmanter kl. 18:00
14. Oktober: Første undervisning 19:00-20:30
20. Oktober: Presentasjon av konfirmantene på gudstjenestene i den katolske kirken kl 18:00.
12-16 mars: Londontur
3. April: Samtaltegudstjeneste kl.18:00
5. april: Konfirmasjon (Palmesøndag) i den katolske kirke kl.14:00

Konfirmantundervisningen vil bli ledet av menighetspedagog Liv-Helga H. Fure og Jørgen M. Pettersen
Lurer du på noe? Ta kontakt med Liv-Helga på mobil: +47 906 54 286 eller epost: lhf@sjomannskirken.no

Del