Konfirmasjon

Sjømannskirken på Gran Canaria

- Skoleåret 2020, og 2021 blir også preget av pandemien COVID-19. I Spania kalles fasen vi er inne i nå for "nuevo normalidad"; "den nye normalen." Jeg skal gjøre mitt for at det skal være mulig å ha en flott konfirmasjonstid også for deg som er konfirmant i disse nye tider, på Gran Canaria!"

Hva er konfirmasjon?

Ordet konfirmasjon kan bety både «å bekrefte» og «å gjøre sterk». Konfirmasjonshandlingen er en forbønnshandling hvor vi ber Gud om å velsigne og å styrke hver enkelt konfirmant. Det forutsettes ikke noen bekjennelse fra konfirmantens side. Det viktigste med konfirmanttiden er å bli bedre kjent med den kristne tro, der Gud sier ja til oss og vil være en del av våre liv. 

Undervisningen
Alle konfirmanter får tilgang til undervisningsverktøyet "nettkonfirmant.no". Det muliggjøre hjemmearbeid, men først og fremst gleder vi oss til undervisningstimer og dager på sjømannskirken. Fullstendig program med tanke på undervisningsdager og annet opplegg er ikke avgjort - det avhenger litt av oppslutning og andre forhold.

Overnattingstur
Det har vært tradisjon for Londontur (en populær tur!). Nå er ting litt annerledes og vi må avvente før vi avgjør.

En konfirmanttid for alle
Vi ønsker at det skal være mulig for alle å gjennomføre konfirmasjon. Ta kontakt dersom du har behov for spesiell tilrettelegging, så ser vi hva vi får til!

Må jeg være døpt?
Alle som ønsker det kan delta i konfirmasjonsundervisningen, men den som vil konfirmeres må være døpt. Det er ofte flere konfirmanter som døpes i løpet av konfirmasjonstiden. Tid og sted for dåpen avtales med familien.

Påmelding
Send melding til Sjømannsprest Bjørnar Tho for innskrivingsskjema

Betaling
Egenbetaling for konfirmantundervisning er satt til €100. Dersom det blir aktuelt med tur vil det bli egenbetaling til også den.

Viktige datoer
24. September: Informasjonsmøte for foreldre og konfirmanter kl. 18:00
27. september: Presentasjon av konfirmantene på gudstjeneste kl 11:00.

Konfirmantundervisningen vil bli ledet av Sjømannsprest Bjørnar Tho og diakon Hanne Marie Engdal

Del