Bli sponsor

Sponsoravtaler med Sjømannskirken i Houston.

Sjømannskirken er her for nordmenn i Houston, enten det er norske sjøfolk eller alle dere som bor i byen for kortere eller lengre perioder. Kanskje det er litt selvsagt å si det slik, men det er likevel ingen selvfølge at vi kan ha en norsk kirke for nordmenn i denne byen. Sjømannskirken får ca 1/3 av sine midler som støtte fra den norske stat – resten er gaver fra privatpersoner, menigheter og bedrifter. Det er et betydelig innsamlingsarbeid som gjøres hvert år, både hjemme i Norge og på den enkelte sjømannskirke rundt om i verden – for at vi skal kunne ha kirke her i Houston.

I Houston er det svært mange norske eller delvis norskeide bedrifter, og mange nordmenn som jobber for utenlandske selskaper. Mange av dere er med og støtter Sjømannskirken her lokalt – det er vi veldig takknemlige for! Takket være dere kan vi ha Sjømannskirke her i byen! Men vi skulle gjerne sett at enda flere bedrifter så dette som et ansvar – å være med å bidra litt til vår virksomhet. Dette kommer alle nordmenn i byen til gode – og da er det også flott om alle kan være med å bidra.

Å være med som sponsor vil også si at din bedrift blir synliggjort – du får en annonse her i Texas Nytt, og du vil også bli profilert på våre arrangementer, på hjemmesiden og i nyhetsmailene vi sender ut ukentlig. Vårt nedslagsfelt er ganske bredt, og det vil være en god profilering å synliggjøre støtte til Sjømannskirken i Houston på denne måten. Vi har laget to ulike sponsorpakker, hvor bedrifter kan være med og bidra på litt ulikt nivå.

Gold sponsor
Bedrifter som bidrar med 5000,- usd eller mer pr år, får en gull- sponsorpakke som innebærer:

  • ½ sides «Gold sponsor» - annonse i Texas Nytt, fire nummer årlig

  • Bedriften profileres som «Gold Sponsor» med logo på inngangen til kirka, på arrangementer, hjemmeside og vår ukentlige nyhetsmail.

Sponsor
Bedrifter kan bidra med ulike beløp opp til 4000,- usd pr år, og får da en sponsorpakke som innebærer:

  • 2750 – 4000,- usd: ½ side sponsor- annonse i Texas Nytt, fire nummer årlig

  • 1500,- usd: ¼ side sponsor- annonse i Texas Nytt, fire nummer årlig

  • 800,- usd: 1/8 side sponsor- annonse i Texas Nytt, fire nummer årlig

  • 400,- usd: liten sponsor- annonse i Texas Nytt, fire nummer årlig

Alle bedrifter med sponsoravtale profileres i tillegg som «Sponsor» med logo på inngangen til kirka, på arrangementer, hjemmeside og vår ukentlig nyhetsmail.

Ta kontakt dersom du ønsker å sponse Sjømannskirken!

Torhild Viste

Daglig leder / sjømannsprestWork +12819988366 Mobile +18322797555
Del