Bli sponsor

Sponsoravtaler med Sjømannskirken i Houston.

Sjømannskirken er her for nordmenn i Houston, enten det er norske sjøfolk eller alle dere som bor i byen for kortere eller lengre perioder. Kanskje det er litt selvsagt å si det slik, men det er likevel ingen selvfølge at vi kan ha en norsk kirke for nordmenn i denne byen. Sjømannskirken får ca 1/3 av sine midler som støtte fra den norske stat – resten er gaver fra privatpersoner, menigheter og bedrifter. Det er et betydelig innsamlingsarbeid som gjøres hvert år, både hjemme i Norge og på den enkelte sjømannskirke rundt om i verden – for at vi skal kunne ha kirke her i Houston.

I Houston er det svært mange norske eller delvis norskeide bedrifter, og mange nordmenn som jobber for utenlandske selskaper. Mange av dere er med og støtter Sjømannskirken her lokalt – det er vi veldig takknemlige for! Takket være dere kan vi ha Sjømannskirke her i byen! Men vi skulle gjerne sett at enda flere bedrifter så dette som et ansvar – å være med å bidra litt til vår virksomhet. Dette kommer alle nordmenn i byen til gode – og da er det også flott om alle kan være med å bidra.

Å være med som sponsor vil også si at din bedrift blir synliggjort – du får en annonse her i Texas Nytt, og du vil også bli profilert på våre arrangementer, på hjemmesiden og i nyhetsmailene vi sender ut ukentlig. Vårt nedslagsfelt er ganske bredt, og det vil være en god profilering å synliggjøre støtte til Sjømannskirken i Houston på denne måten.

Hvordan støtte Sjømannskirken i Houston: 

1. Sponsor for et av våre årlige arrangement: Julemarked, 17-mai eller Golfturneringen (middag eller "beverage cart")

2. Delta på vår årlige golfturnering, 1 april (2019), på Golfcrest Country Club.

3. Donasjon til innkjøp av utstyr.   

4. Annonse i Texas Nytt, fire nummer årlig. 

  • Bakside  $ 6000 
  • Helside $ 5000 
  • Halvside $ 3000 
  • Kvartside $ 1600
  • 1/8 side  $ 800

Alle bedrifter med annonse fra halvside og større vil også profileres som sponsor i andre publikasjoner, med logo ved  inngangen til kirken, på arrangementer, hjemmeside og vår ukentlig nyhets e-post.

Ta kontakt dersom du ønsker å sponse Sjømannskirken!

Del