Midlertidig stengt på grunn av pandemi: Covid-19

Sjømannskirken i Houston har besluttet å stenge våre lokaler og avlyse våre arrangementer i perioden fra torsdag 12. mars - mandag 1. juni. Med forbehold om forlengelse.

11. mars definerte Verdens helseorganisasjon (WHO) utbruddet av koronaviruset Covid-19 som en pandemi. I solidaritet med risikogrupper og som et forsøk på smittevern er derfor alle arrangementer i regi av Sjømannskirken avlyst. Dette gjelder også gudstjenester og kirkelige handlinger som dåp og vielser. Arrangement, gudstjenester og kirkelige handlinger som er satt opp etter 1. juni blir vurdert på bakgrunn av oppdatert informasjon fra Verdens helseorganisasjon på det tidspunktet.

Ved dødsfall og ønske om bisettelse eller memorial på Sjømannskirken, ta kontakt med oss.

Sjømannskirken er en omsorgsfull og oppsøkende, diakonal kirke, midt i verdens hverdag. Det betyr at vi er mye mer enn bygg og arrangement. Derfor ønsker vi å være tilstede for mennesker som trenger praktisk bistand eller sjelesørgerisk støtte.

For syke, isolerte eller personer i risikogrupper, og som trenger hjelp til innkjøp av mat eller medisin, er vi behjelpelig med å ordne dette. Ler mer her.

Er du på studieopphold i Texas? På ANSAs hjemmesider finner du oppdatert informasjon til norske studenter i utlandet.

Trenger du noen å prate med, er vi tilgjengelig på telefon og e-post.

Vi oppfordrer alle til å bruke Nettkirken som har et sjelesørgerisk tilbud på nett. Her kan du få chatte med en prest, skrive e-post eller skrive en bønn: nettkirken.no

Vi oppfordrer alle til å ta hensyn til mennesker som er i risikogrupper. Lytt til WHOs anbefalinger og ta vare på hverandre!

Vi sender ut oppdatert informasjon ettersom situasjonen utvikler seg.

Meld deg gjerne på vårt nyhetsbrev her.

Du kan skrive en bønn i vår elektroniske bønnekrukke her.

Følg oss på Facebook.

For henvendelser, ta kontakt med daglig leder Yrjan Mirzai Sunde

Tlf: +1 832 279 7555 | E-post: yms@sjomannskirken.no

Del