På grunn av redusert bemanning holder kirken stengt 1 søndag i måneden.Kirken holder stengt - Ingen gudstjeneste

Del