Søndagstanker

Maria budskapsdag

22.03.2020

Yrjan Mirzai Sunde

Sjømannsprest og daglig leder i Houston

Les søndagens bibeltekster her


«Jeg skulle ønske det ikke hadde behøvd å skje akkurat i min tid», sa Frodo. «Det gjør jeg med», sa Gandalv, «og det gjør alle som lever lenge nok til å oppleve slike tider. Men det er det ikke opp til dem å avgjøre. Alt vi har å avgjøre er hva vi skal gjøre med den tiden som er tilmålt oss.»

Dialogen mellom den kloke trollmannen og den unge hobbiten er hentet fra det andre kapittel av Ringens brorskap. Frodo referer her konkret til funnet av ringen og Saurons gjenkomst. Omstendighetene tvinger ham til å bryte opp fra sin faste rutine og ta del i kampen mot det onde.

Jeg tror det er mange som deler hobbitens klagesang i disse tider. Like fult tror jeg mange har godt av Gandalv den grås visdom nå som vi og er nødt til å kjempe en felles kamp mot det onde og døden, for livet. I denne kamp står vi i fare for å miste nære og kjære, akkurat som Frodo. Og på det som er starten av vår kamp, feirer kirker over hele verden Maria budskapsdag.

En festdag som feires ni måneder før jul, like lenge som et normalt svangerskap skal vare. Omstendighetene gjør at vi ikke får møttes fysisk til feiring, men budskapet er like aktuelt i dag som da Maria mottok det:

«Vær hilset, du som har fått nåde! Herren er med deg!»

Engelen Gabriels møte med Maria er startskuddet for historien som viser hvor radikal Gud er. Ansvaret for menneskehetens håp gis til mennesker som ut ifra religiøse lovers bokstav dømmes usømmelig og syndige. Det unge parets barn – universets skaper og opprettholder – er beviset på deres menneskelighet og tilsynelatende tilkortkommenhet: De fikk barn utenfor ekteskapet.

Og resultatet av en lausunges fødsel er ett grenseløst budskap om at Gud søker det lave og revner forhenget som religionens portvoktere mente skilte det aller helligste fra det alminnelige. Uten dette budskap ville ikke prester i den verdens vide kirke kunne invitere til bordet med en av verdens vakreste setninger:

«Kom, for alt er gjort ferdig.»

Det er gjort ferdig for deg og meg, for alle verdens folk. Det er gjort ferdig så vi ikke trenger å holde avstand til mennesker lenger for å gjøre opp med Gud. Nå, i denne tid, holder vi derimot avstand i solidaritet og med håp om at vi alle en gang i fremtiden kan gis frihet til å avgjøre hva vi vil gjøre med den tiden som er oss tilmålt.

Del