Skapelsesvandring og Min Kirkebok

For hvem?
4- og 6-års bok deles ut til alle som fyller 4 eller 6 år i inneværende år.

Hvor og når?
Selve utdelingen av bøkene skjer på TEXASdagen på kirken. Noen uker før Texas-dagen inviteres 4- og 6-åringene til en skapelsesvandring i kirkerommet. Følg med i kalenderen på hjemmesiden, nyhetsmail og på Facebook for eksakt dato.

Hva skjer etter Skapelsesvandring og Min Kirkebok?
På skapelsesvandringen er 4- og 6-åringene med på en vandring i kirkerommet hvor de lærer om hvordan bibelen sier at verden ble til. Vi lærer noen sanger, og gjør forskjellige aktiviteter. Skapelsesvandringen vil foregå samtidig med en SuperSØNDAG så resten av familien vil ha et tilbud de også.

På kirkebokutdellingen mottar barna kirkeboken sin under gudstjeneste, også synger vi kanskje en av de sangene vi lærte på skapelsesvandringen.


Er det noe du lurer på så kan du ta kontakt med

Ingrid Margrete Winter-Hjelm

Trosopplærer med musikkansvarMobile +18322799020
Del