Aktiviteter

23.05.2018 16:08

Studentmiddag

Den første torsdagen i måneden.

23.05.2018 16:08

Lørdagsgrøt

Hver lørdag klokken 14.

23.05.2018 16:08

Middag for alle

En torsdag i måneden.

27.07.2016 10:41

Gudstjenester

Hver søndag.

23.05.2018 16:08

Babysang

Tirsdager klokken 12.

23.05.2018 16:08

Kulturkveld

En torsdag i måneden.

27.07.2016 10:45

Familiedag - Supersøndag

En dag for små og store!

23.05.2018 16:08

Store dameforening og Herreklubben

Siste fredag i måneden klokken 11.30.

23.05.2018 16:09

Gymsalen

Du er velkommen til å bruke gymsalen etter avtale.

02.02.2017 15:44

Hverdagsmesse

Hver onsdag kl. 12.00.

04.11.2017 12:14

Kong Haakons kirkes kor

Onsdager klokken 19-21:30.

27.07.2016 10:42

Malegruppa

Torsdag klokken 12-14.

06.03.2017 11:09

Kontakt

Her kan du lese kirkebladet vårt.

12.05.2020 08:37

17. mai-feiring i København

Velkommen til 17. mai-feiring med sjømannskirken!

Del