Gudstjenester

Hver søndag.

Hver søndag klokken 11 feirer vi gudstjeneste i Sjømannskirken i København. Gudstjenestene har ulikt preg utfra rytmen i kirkeåret, og vi har som regel nattverd. Vi har også gudstjenester med dåp.

Kirkekaffe
Etter gudstjenesten samles vi til kirkekaffe i leseværelset, der du vil møte andre besøkende og ansatte.

Velkommen!

Del