Gudstjenester

Hver søndag.

Hver søndag klokken 11 feirer vi gudstjeneste i Sjømannskirken i København. Gudstjenestene har ulikt preg utfra rytmen i kirkeåret og vi har som regel nattverd. Vi har også gudstjenester med dåp.

For barna har vi blokker med tegneark og fargestifter som man kan kose seg med under gudstjenesten.


Kirkekaffe
Etter gudstjenesten samles vi til kirkekaffe i leseværelset, der du vil møte andre besøkende og ansatte.

Velkommen!

Del