Begravelse

Sjømannskirken ønsker å ta i mot mennesker i både glede og sorg, og er med på å tilrettelegge for gravferd enten det er begravelser eller bisettelser.

For informasjon om gravferd i Sjømannskirken kan du ta kontakt med en av kirkens prester.

I tiden før gravferd er det mange ting man skal ta valg om. Begravelsesbyrå (bedemand som det heter i Danmark) eller presten vil kunne gi veiledning og oversikt over det som må gjøres. Det er vanlig at anliggender som har med seremonien avtales med presten i sørgesamtalen før gravferden. I samtalen går det an å snakke ut om det som har hendt, sette ord på tanker og følelser i sorgen.

Begravelsesbyrået hjelper med å ta hånd om de praktiske oppgavene. Som transport, pynting og skjemautfyllinger. De kjenner også til regelverket knyttet til støtteordninger, melding om dødsfall osv.

Sjømannskirken fakturerer 1500 DKK for begravelser og bisettelser. Dette beløpet dekker lønn til organist, blomster mm.

Sjømannskirken kan hjelpe til med minnesamvær i kirkens festsal om det er ønskelig.

Ta kontakt med oss om det er noe du lurer på eller trenger hjelp til. Vi bistår gjerne også i forkant av dødsfall med samtaler, soknebud (nattverd) eller andre behov som måtte melde seg.

Del