Begravelse

Sjømannskirken ønsker å ta i mot mennesker i både glede og sorg, og er med på å tilrettelegge for gravferd enten det er begravelser eller bisettelser.

For informasjon om gravferd i Sjømannskirken kan du ta kontakt med en av kirkens prester.

I tiden før gravferd er det mange ting man skal ta valg om. Begravelsesbyrå (bedemand som det heter i Danmark) eller presten vil kunne gi veiledning og oversikt over det som må gjøres. Det er vanlig at anliggender som har med seremonien avtales med presten i sørgesamtalen før gravferden. I samtalen går det an å snakke ut om det som har hendt, sette ord på tanker og følelser i sorgen.

Begravelsesbyrået hjelper med å ta hånd om de praktiske oppgavene. Som transport, pynting og skjemautfyllinger. De kjenner også til regelverket knyttet til støtteordninger, melding om dødsfall osv.

Sjømannskirken kan hjelpe til med minnesamvær i kirkens festsal om det er ønskelig.

Ta kontakt med oss om det er noe du lurer på eller trenger hjelp til. Vi bistår gjerne også i forkant av dødsfall med samtaler, soknebud (nattverd) eller andre behov som måtte melde seg.

Del