Mer informasjon om bryllup i København

Kjære brudepar. Hjertelig velkommen til bryllup i Sjømannskirken i København – Kong Haakons kirke!

København er en vakker by med mange muligheter og Sjømannskirken er en fin ramme for  dagen deres. Vi ønsker at dere skal få gode dager, enten dere ønsker et lite eller stort bryllup.

Les gjerne vårt Bryllupsmagasin online

For at vi skal kunne vie dere må det fylles ut noen skjemaer. Disse fås på deres lokale folkeregister eller dere kan hente skjemaene på internett. Prøvingspapirer skal sendes inn til det ligningskontoret hvor en av dere er folkeregisteret. Dere skal begge sende inn en «Erklæring fra brudefolkene», og begge forloverne skal sende inn «Forlovererklæring». Forloverne behøver ikke å være tilstede under vigselen, men det skal være to vitner foruten prest og brudepar. Dersom dere kommer alene hit, ordner vi med vitner.

Etter noen uker, vil dere få tilsendt «Prøvingsattest» fra folkeregisteret. Denne skal dere sende i original til oss i vanlig post senest 4 uker før vigselen.  Prøvingsattesten er kun gyldig i 4 måneder, så hvis det er lenge til vigselen, må dere vente til det er fire måneder til vielsen med å sende inn papirene.

Presten har en vigselssamtale med dere dagen før vigselen. I samtalen avtaler vi detaljene for vielsen og har mulighet til å bli litt kjent. Samtalen er fortrolig og kun med brudeparet. Bestill reisen slik at dere er i København i god tid før denne samtalen. Sett av ca. 1,5 time til samtalen. I samtalen avtales vi brudemarsjer og salmer til vigselen.

Vi ser fram til å møte dere og ønsker dere en fin forberedelsestid.

Velkommen til København og Sjømannskirken Kong Haakons Kirke!

Med vennlig hilsen

Pål Kristian Balstad, sjømannsprest

Del