Hjelp og beredskap

Oppsøkende virksomhet og beredskap er en viktig del av Sjømannskirkens arbeid. Dette gjelder både lokalt i København og rundt om i verden der nordmenn ferdes.

Oppsøkende virksomhet/ Beredskap står sentralt i sjømannskirkens arbeid og omfatter blant annet:

  • Besøker norske pasienter på sykehus
  • Drar på hjemmebesøk
  • Bidrar ved kriser og ulykker
  • Yter hjelp i sosialsaker
  • Tilbyr samtaler
  • Vi har jevnlig kontakt med ambassaden, aktuelle lokale institusjoner og andre ulike samarbeidspartnere.

Kirken i København nås på telefonnummer +4532571103 eller nødnr. +4552647575

Sjømannskirken sentralt har en døgnåpen beredskapstelefon for nordmenn i utlandet: Ring +47 951 19 181

Sjømannskirken har godt innarbeidede rutiner knyttet til kriser og katastrofer som rammer nordmenn i utlandet. Les mer om det HER.

Sjømannskirken har også en nyttig nødnummer-app.

Del