Konfirmasjon

Informasjon om konfirmantåret 2017/2018.

Denne høsten starter konfirmanttiden for dere som skal konfirmeres våren 2018. Et spennende år hvor du får muligheten til å oppleve mye.

Å være konfirmant i Sjømannskirken er litt annerledes enn vanlig for konfirmantene blir kjent med andre konfirmanter med norsk bakgrunn i København og konfirmanter i hele Nord-Europa. Det er et år med mange opplevelser og vi skal stille de store spørsmålene om livet, kjærligheten, troen og alt som ellers møter oss i livet.

Praktisk informasjon
Bor du i nærheten av København er undervisningen fordelt over åtte søndager i løpet av året, to konfirmantleire, julebasaren og gudstjenester.

Bor du et annet sted i Danmark kan du følge et nettkonfirmantopplegg. Da får du oppgaver over internett, som du besvarer og får tilbakemeldinger på. I løpet av året får du besøk av presten fra Sjømannskirken og du er velkommen til å være med på konfirmantleirene. Det er da også mulig å feire konfirmasjon her i København eller i din lokale kirke i Danmark eller Norge.

2017/18

På høsten drar vi til Hamburg og på våren drar vi til London. Her blir du kjent med norske konfirmanter som bor i Nord-Europa, akkurat som deg selv. Bli kjent med deg selv og andre. Vi skal i konsentrasjonsleir i Hamburg, på musikal og gå gatelangs i London, lage gudstjeneste og skape høytid i kirkerommet.

Alle kan konfirmere seg i kirken. Er du ikke døpt, så kan du bli døpt i løpet av året. Har du behov for spesiell tilrettelegging av undervisningen, så lager vi et eget opplegg i samråd med foresatte. Vi finner gode løsninger sammen!

Undervisningen starter september. Konfirmasjon er 20. mai 2018 klokken 11.00.

Første gang vi møtes er det presentasjonsgudstjeneste av konfirmantene. Det er 10. september 2017.

Ta kontakt med Odd Inge Tangen dersom du vil ha mer informasjon eller tilsendt påmeldingskjema.

Del