Familiesamling

Herlig stemning i internasjonalt familiemiljø

Sjømannskirka har både i høst og nå i vår invitert familier medbarn i ulike aldre
til å møtes. Dette har skjedd gjennom å arrangere familiesamlingersom er tilpasset
alle. På familiesamlingen nå i januar kom det hele 35 personer.Både norske,
spanske, danske og svenske Først på programmet stod en samling dervi fikk bli
kjent med hverandre. Så fikk vi kose oss sammen med en sangstundpå golvet.
Deretter satte vi oss rundt bordet og fikk nyte  deilig norskmiddag og dessert, sosekjøt og riskrem! Etter en tid med fri leik,fotball og telt-tur hadde vi åresalg med fine gevinster. Til sluttvar det samling i kirka med lystenning, klokkeringing ogvelsignelse. Det var en koselig ettermiddag! Neste samling blir den12. april .

Del