Far og sønn døpt

Avslutningsgudstjenesten ble en fest.

Dåp er fest. Den siste gudstjenesten våren 2012 på Lanzarote bleen dobbel fest. David Hansen og hans sønn David Christian på 5 årble begge døpt den 20. mai. David fortalte i vår at han og hanskone ønsket at sønnen David Christian skulle bli døpt, siden hanikke ble døpt som liten, slik som sin eldre søster. Det komfram i samtalen med presten at heller ikke David selv var døpt.Slik ble det en fin anledning til en felles markering. Spørsmåletved døpefonten ble anderledes enn vanlig: vil du bli døpt tilFaderens Sønnens og Den hellige ånds navn og leve i den kristneforsakelse og tro? Begge svarte ja på spørsmålet og begge ble døpt.David delte sitt vitnesbyrd med menigheten etter dåpen, og lilleDavid og søsteren sang Alle, alle vil vi ha med. De som var samletpå kjerka denne søndagen, vil huske denne spesielle gudstjenestenmed stor glede.

Del